weź udział w projekcie, a nasi doradcy...

...przygotują diagnozę
potrzeb wsparcia,

by jak najlepiej dopasować usługi doradcze i szkoleniowe do Twoich potrzeb.

...pomogą Ci wypracować strategię sukcesji,

by zaplanować proces sukcesji, z uwzględnieniem uwarunkowań Twojej firmy i rodziny.

...podpowiedzą jak
rozpocząć działania,

by realizując je konsekwentnie, przeprowadzić z powodzeniem proces sukcesji.

 

O Projekcie
“Przez Sukcesję z Przewodnikiem”

W przygotowaniach do procesu sukcesji przedsiębiorcom rodzinnym przydatne może być wsparcie doradców, którzy – w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE – zdiagnozują sytuację w firmie oraz wskażą potencjalne zagrożenia i szanse. Wsparcie doradców pozwoli również na zewnętrzny, obiektywny ogląd poziomu profesjonalizacji firmy i jej gotowości sukcesyjnej w poszczególnych obszarach. To zaś może stać się podstawą przygotowania planu (strategii) sukcesji i jej wdrożenia.

1Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie analiza stopnia przygotowania firmy do procesu sukcesji, której celem jest diagnoza potrzeb wsparcia doradczego i szkoleniowego w tym procesie. Praca doradców w tym zadaniu będzie prowadziła do uzyskania zobiektywizowanej wiedzy o orga-nizacyjnej, finansowej i prawnej kondycji firmy rodzinnej, a w konsekwencji do wskazania tych obszarów, dla których wsparcie doradczo-szkoleniowe będzie najbardziej istotne. Doradcy przeznaczą na to działanie do 26 godzin. 

2 Zasadniczą część wsparcia w projekcie stanowić będą działania doradcze ‍, przy czym oferowane wsparcie będzie  dostosowane do potrzeb  firmy,   wykazanych  na  wcześniejszym  etapie.  Ostatecznym   celem   tego  zadania  będzie  

wspólne – doradców, rodziny właścicielskiej i kierownictwa firmy – wypracowanie strategii sukcesyjnej. W tym etapie każdej firmie doradcy poświęcą do 53 godzin doradczych.

3 Kolejnym zadaniem projektu będzie przejście od planowania do działania, czyli zainicjowanie wdrożenia zmian przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Wdrażanie działań pro-sukcesyjnych może być działaniem długotrwałym, a zmiany otoczenia i bieżącej sytuacja firmy i rodziny może wymagać aktualizacji wypracowanej strategii. Doradcy będą asystować w tych działaniach oferując do 12 godzin wsparcia. Łączny czas trwania pierwszych trzech etapów projektu szacowany jest na jeden kwartał.

4 Ostatnim elementem projektu będzie monitoring postępów we wdrażaniu planu sukcesji. Doradcy po kwartale i po roku od rozpoczęcia wdrożenia będą pozyskiwać informacje o rezultatach wdrażania strategii sukcesji oraz badać przyczyny ewentualnych problemów i odstępstw od planu.

obszary wsparcia do wyboru:

Organizacja

strategia, zarządzanie, struktury i ład organizacyjny, procesy biznesowe, systemy informacyjne

Finanse

wycena firmy, standing finansowy, koszty i skutki podatkowe sukcesji, bezpieczeństwo finansowe

Prawo

audyt prawny, przekształcenia, ład prawny, uwarunkowania i skutki prawne sukcesji, plan awaryjny

Psychologia

personalne aspekty sukcesji, analiza kompetencji, polityka personalna, rozwiązywanie konfliktów

O Sukcesji

Sukcesja – określana także mianem zmiany pokoleniowej – jest niezbędnym warunkiem przetrwania firmy rodzinnej i zachowania przez nią rodzinnego charakteru. Sukcesja najczęściej rozumiana jest jako dynamiczny proces zachodzący między dwiema generacjami, którego celem jest przekazanie  młodszemu  pokoleniu  wiedzy, władzy i własności z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości, ważnych dla obu stron procesu. Proces ten ma także wpływ na kondycję firmy, relacje pracownicze i rodzinne. Realizacja procesu sukcesji wymaga ze strony rodziny założycielskiej zarówno determinacji, jak i zrozu-mienia potrzeby tej zmiany w przedsiębiorstwie. O ile stawianie czoła wyzwaniom działalności gospodarczej jest rutynową praktyką przedsiębiorcy, o tyle problematyka sukcesyjna sytuuje się w bliżej nieokreślonej przyszłości, wśród obszarów nie do końca uświadamianych, nieakceptowanych lub wypieranych ze świadomości.

Bariery sukcesyjne w  naszym  kraju wynikają głównie   z   młodego  wieku  firm  rodzinnych i braku przygotowania do skutecznego przeprowadzenia zmiany międzygeneracyjnej. Niewielu założycieli przedsiębiorstw ma świadomość tego, jak złożony, trudny i czasochłonny jest proces sukcesji.  Powszechny wydaje się  brak  świadomości o konieczności stworzenia planu obejmującego przygotowanie do tej zmiany nestora, sukcesora, rodziny i wreszcie samej firmy. Właściciele pragnący przekazać firmę rodzinną sukcesorowi powinni w pla-nowy sposób zadbać o to, aby następca przejął firmę ze strategicznie zdefiniowanymi kierunkami rozwoju, dobrze zorganizowaną, uporządkowaną pod względem prawnym i finansowym, a także zatrudniającą kadrę o wysokich kompetencjach, utożsamiającą się z wizją rodzinnego biznesu. Dzięki konsekwentnej realizacji takiego planu firma ma szanse na pozostanie w rękach rodziny i na pomyślny rozwój przez następne pokolenia.

Sposoby przekazania firmy sukcesorowi przez nestora są tak różne, jak różne są sytuacje osobiste, rodzinne i biznesowe właścicieli firm rodzinnych. Ponadto proces sukcesji najczęściej opiera się na założeniu, że sukcesor sprosta oczekiwaniom nestora i rodziny założycielskiej, co nie zawsze okazuje się prawdą. Jeśli dołożyć do tego powszechne oczekiwanie „sprawiedliwych” rozwiązań sukcesyjnych, łatwo wysnuć wniosek, że nie ma uniwersalnej recepty na udaną sukcesję. Jednak najbardziej pożądanym modelem sukcesyjnym jest stopniowe, ewolucyjne przekazywanie wiedzy i wła-dzy, a ostatecznie także własności. Ten styl „zmiany warty” daje odchodzącemu nestorowi szansę na upewnienie się o trafności wyboru następcy, sukcesorowi natomiast stwarza pole do rozwoju swoich kompetencji, realizacji  własnych  pomysłów i kreowania rozwoju firmy przy życzliwym wsparciu nestora. W obu przypadkach indywidualne doradztwo, jest nieocenionym wsparciem.

Zespół Doradców

O Firmie PM Doradztwo Gospodarcze

(lider projektu)

Od 1997 roku pomagamy naszym klientom sprostać  wyzwaniom i wspieramy ich w osiąganiu celów biznesowych.  Realizujemy to poprzez usługi doradcze, szkolenia i coaching oraz pozyskiwanie dla naszych klientów środków z Funduszy Europejskich. Staramy się zasłużyć na miano „siły sprawczej” sukcesu naszych klientów, dlatego:

  • nasi doradcy i trenerzy kładą nacisk na elementy wdrożenia,
  • stawiamy na długoterminową współpracę, opartą na zaufaniu i wymiernych korzyściach,
  • jesteśmy elastyczni – potrafimy dopasować się do specyficznych potrzeb naszych klientów.

[Zobacz więcej…]

Od końca pierwszej dekady XXI wieku w sposób szczególny nasze działania koncentrują się na doradztwie dla firm rodzinnych, w tym również na kwestiach sukcesyjnych. W latach 2012-2015 byliśmy liderem projektu współfinansowanego z funduszy unijnych „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych”. W ramach tego projektu zorganizowaliśmy 25 seminariów i warszta-tów dla właścicieli firm rodzinnych i 3 ogólnopolskie konferencje. Odwiedziliśmy przeszło  170  firm  rodzinnych, a nasze doświadczenia doradcze ze współpracy z nimi zawarliśmy w licznych artykułach prasowych i materiałach multimedialnych, a także w kompendium wiedzy sukcesyjnej, którego 1500 egzemplarzy trafiło do rąk polskich przedsiębiorców rodzinnych. 

[Zobacz więcej…]

O Kancelarii KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa

(partner projektu)

Adwokacka Spółka Partnerska KPLA Kasolik, Pawlus – Łapa została zawiązana w 2016 roku w celu konsolidacji długotrwałej współpracy adwokatów, opierającej się na ich wieloletnim doświadczeniu zawodowym. KPLA oferuje realizację kompleksowej pomocy i doradztwa na rzecz osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji w zakresie zróżnicowanych dziedzin prawa, w tym także wsparcia firm rodzinnych w procesach sukcesyjnych. 

Kancelaria KPLA oferuje indywidualne podejście do każdego Klienta, oparte na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i staranności, będące fundamentem wypracowania wspólnego sukcesu. Profesjonalizm, doświadczenie oraz umiejętność adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości zapewnia najwyższy poziom prowadzenia powierzonych spraw. Największą satysfakcję zespołu KPLA stanowi zadowolenie dotychczasowych i przyszłych Klientów.

logotyp_PMDG_RGB
KPLA duże logo
PATRONAT HONOROWY

PM DORADZTWO GOSPODARCZE sp. z o.o.
ul. Szablowskiego 6

30-127 Kraków
NIP 683-17-81-842

kontakt telefoniczny:  
606 117 632
787 916 472


http://www.pmdg.pl
e-mail:
 biuro@pmdg.pl